พี่ก้อยเป็นผู้เชียวชาญตัวจริงรู้ลึกรู้จริงและรอบคอบในการทำงานมากมี content ที่ดีออกมาอย่างต่อเนื่องและเป็นคนที่ตั้งใจทำงานทั้งการสอนทุกๆด้านและเป็นผู้หญิงที่แกร่งเก่งรอบรู้ศึกษาทุกอย่างมาเป็นอย่างดีสนับสนุนให้ทุกคนได้ทำความรู้จักพี่ก้อยและได้เรียนกับเธอคนนี้เก่งจริงค่ะ
Niddy Loha
CEO Minnie Thailand
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
Designer
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
Designer
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
Designer